ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Szczegóły informacji

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Wydział: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-11-23 10:11:11

Termin załatwienia

W terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Osoba kontaktowa

Renata Rokitnicka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10 pokoje: 007: kierownik, 012, 013, 014

Telefon kontaktowy

69 3558343

Adres e-mail

ros@slawa.pl

Sposób załatwienia

1. Rada Miejska w Sławie może  wyrazić, w drodze uchwały, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.
2. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przez planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Burmistrzowi Sławy wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
3. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli powinien zawierać:
-imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
-nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
-wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
-wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
-wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
-wskazanie terminów poboru próbek wody;
-opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
-wskazanie sposobu gospodarki odpadami;
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
-zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
-informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko,
-uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.
W przypadku, gdy dokumentacja jest niepełna Burmistrz Sławy wzywa do uzupełnienia jej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Przygotowany projekt uchwały wraz z wnioskiem i dokumentami, Burmistrz Sławy przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu graniczeniu inspektorowi sanitarnemu, którzy w terminie 7 dni, wydają opinie do przekazanego projektu uchwały. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
5. Burmistrz Sławy prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  oraz przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez okres  dziesięciu lat od dnia dokonania danego wpisu. Natomiast organizator miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych zawartych w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
6. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany oznakować kąpielisko.
7. W przypadku zaprzestania prowadzenia przez organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli traci ono swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  i usunąć oznakowanie tych miejsc niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia odpowiednio miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10 pokoje: 007: kierownik, 012, 013, 014

Wymagane Dokumenty

  1. Zgoda właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  2. Opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  3. Informacje, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo  kąpielisko.
  4. Uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Rokitnicka Data wytworzenia informacji: 2018-11-23 09:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Dąbrowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-23 10:05:07
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 10:11:11
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 10:11:10
Artykuł był wyświetlony: 233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu