ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sława
Nr aktu prawnego
ORG.0050.166.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działań mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sława.
Nr aktu prawnego
0050.161.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działań podejmowanych w ramach upowszechniania kultury na terenie Gminy Sława.
Nr aktu prawnego
0050.160.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sława
Nr aktu prawnego
ORG.0050.157.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/162/20 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/190/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia cen przyjęcia nieczystości płynnych do stacji zlewnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XVII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/161/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/105/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sława.
Nr aktu prawnego
XVII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/160/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2020-2033.
Nr aktu prawnego
XVII/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/159/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/158/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr V/71/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/157/20 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/157/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji