ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja Środowiskowa

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Referat Organizacyjny

Korzystanie z cmentarzy komunalnych

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Korzystanie z targowiska

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Kwota mleczna

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nadanie numeracji nieruchomości

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty

Referat Finansowo Budżetowy

Opłata od posiadania psów - opłata została zniesiona!

Referat Finansowo Budżetowy

Opłata skarbowa uiszczana spoza terytorium Polski

Referat Finansowo Budżetowy

Petycje

Referat Organizacyjny

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Referat Finansowo Budżetowy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Referat Finansowo Budżetowy

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowo Budżetowy

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Referat Finansowo Budżetowy

Podziały nieruchomości

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Potwierdzenie stażu pracy w rolnictwie

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewozy regionalne w transporcie drogowym

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rozliczenie wpłat z tytułu dzierżaw i czynszu mieszkaniowego

Referat Finansowo Budżetowy

Rozliczenie wpłat z tytułu: opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych

Referat Finansowo Budżetowy

Rozliczenie wpłat z tytułu: użytkowania wieczystego, kupna nieruchomości.

Referat Finansowo Budżetowy

Wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Sławy po każdym skończonym semestrze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych stale zamieszkałych na terenie Gminy Sława, a uczęszczających do szkół poza terenem Gminy.

Referat Organizacyjny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Referat Organizacyjny

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Referat Organizacyjny

Wniosek o przyznawanie Stypendium Burmistrza Sławy za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sława.

Referat Organizacyjny

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na wymianę istniejącego starego źródła ciepła, na nowe ekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy na rok 2019.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Wpis do ewidencji kąpielisk

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wycinka drzew

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Wykaz planów przestrzennego zagospodarowania

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Zajęcie pasa drogowego

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zamówienia publiczne

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Zaświadczenie o ha przeliczeniowych

Referat Finansowo Budżetowy

Zaświadczenie o niezaleganiu

Referat Finansowo Budżetowy

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na uprawę maku

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na ustawienie reklam

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zezwolenie na wywóz nieczystości

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska