Akty prawne - Gmina Sława
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-01 Sprawozdanie z wykonania budżetu` Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LII/325/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2018. LII/325/18 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/324/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2018-2031 LI/324/18 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/323/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2018 LI/323/18 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/322/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Strączu. LI/322/18 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sława z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie. LI/321/18 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/320/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego LI/320/18 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/319/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji LI/319/18 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/318/18 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława. LI/318/18 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/317/18 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie LI/317/18 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LI/316/18 w sprawie likwidacji zespołów wychowania przedszkolnego LI/316/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie