ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. IV/38/19 Obowiązujący
2 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/37/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. IV/37/19 Obowiązujący
3 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/36/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019. IV/36/19 Obowiązujący
4 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/35/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2019-2031. IV/35/19 Obowiązujący
5 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/34/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023 IV/34/19 Obowiązujący
6 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/33/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/33/19 Obowiązujący
7 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/32/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/32/19 Obowiązujący
8 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/31/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii na lata 2019 – 2021 r. IV/31/19 Obowiązujący
9 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/30/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r. IV/30/19 Obowiązujący
10 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/29/19 w sprawie: zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowychz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów. IV/29/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie