ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/308/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława XLIX/308/18 Obowiązujący
2 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/307/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2018. XLIX/307/18 Obowiązujący
3 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/306/18 w sprawie: bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. XLIX/306/18 Obowiązujący
4 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/305/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława. XLIX/305/18 Obowiązujący
5 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/304/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sławy. XLIX/304/18 Obowiązujący
6 2018-05-24 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLIX/303/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sława za 2017 rok. XLIX/303/18 Obowiązujący
7 2018-05-07 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sława ORG.0050.420.2018 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLVIII/302/18 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby prawnej. XLVIII/302/18 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLVIII/301/18 w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2018 XLVIII/301/18 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLVIII/300/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2018. XLVIII/300/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie