ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/82/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej VI/82/19 Obowiązujący
2 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/81/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019. VI/81/19 Obowiązujący
3 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/80/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn."Remont drogi wojewódzkiej nr 316 w m.Ciosaniec". VI/80/19 Obowiązujący
4 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/79/19 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sława z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy parafii Rzymsko-Katolickiej św. Michała Archanioła w Ciosańcu. VI/79/19 Obowiązujący
5 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/78/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku. VI/78/19 Obowiązujący
6 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/77/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 roku. VI/77/19 Obowiązujący
7 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/76/19 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława. VI/76/19 Obowiązujący
8 2019-03-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/75/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 07 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Sława VI/75/19 Obowiązujący
9 2019-03-14 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.140.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. nazewnictwa ulic, rond i placów na terenie Gminy Sława. 0050.37.2019 Obowiązujący
10 2019-02-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr V/74/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn."Dofinansowania zakupu instrumentów do leczenia kamicy nerkowej dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli". V/74/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie