ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XVI/146/19 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sława na lata 2020 – 2025
Nr aktu prawnego
XVI/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/145/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2019-2031.
Nr aktu prawnego
XV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/144/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/143/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/142/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Gminy Sława
Nr aktu prawnego
XV/142/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/141/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Nr aktu prawnego
XV/141/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/140/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/140/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/139/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/138/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/138/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/137/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XV/137/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji