ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/33/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/33/19 Obowiązujący
52 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/32/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/32/19 Obowiązujący
53 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/31/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii na lata 2019 – 2021 r. IV/31/19 Obowiązujący
54 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/30/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r. IV/30/19 Obowiązujący
55 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/29/19 w sprawie: zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowychz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów. IV/29/19 Obowiązujący
56 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/28/19 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lubogoszcz na czas oznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. IV/28/19 Obowiązujący
57 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/27/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli IV/27/19 Obowiązujący
58 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/26/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” IV/26/19 Obowiązujący
59 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/25/19 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok IV/25/19 Obowiązujący
60 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/24/19 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok IV/24/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu