Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

IV/37/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: IV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-31

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/37/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchylony przez:

V/69/19

Na podstawie:

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sława pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-06 14:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-06 14:14:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 09:10:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
268 raz(y)