ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/78/19Drukuj informacjęAkt prawny: VI/78/19

Szczegóły informacji

VI/78/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/78/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie:

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.  ), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a-3b, ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.  ), Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń wydawanych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego określonego w § 2  .
§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje załatwianie indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku wymienionych w art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a-3bustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/78 /19 Rady  Miejskiej w Sławie  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnychspraw z zakresu administracji publicznej
 
                          Zgodnie z  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994  z późn. zm. ) rada gminy może upoważnić m.in. zarząd spółki prawa handlowego, jako organ jednostki organizacyjnej do załatwiania wskazanych w uchwale indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) posiada uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie m.in. obowiązku przyłączenia mieszkańca do sieci kanalizacyjnej a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Zgodnie z tym ustawy mieszkaniec gminy ma obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, chyba że posiada przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W razie więc nie wykonania przez mieszkańca obowiązku przyłączenia burmistrz gminy wydaje decyzję nakazującą spełnienie tego obowiązku. Natomiast w razie jej nie wykonania można wszcząć postępowanie egzekucyjne, w celu przymuszenia do wykonania przyłącza. Tak więc w tym zakresie niniejszą uchwałą przekazuje się sprawy wydawania w/w decyzji administracyjnych z burmistrza gminy, na zarząd spółki komunalnej ze 100% udziałem gminy Sława.
Jednocześnie organ, któremu przekazano takowe uprawnienia uchwałą  prowadzi postępowanie administracyjne i wydaje decyzje nakazujące przyłączenie mieszkańca do sieci kanalizacyjnej. Jest to przykład dekoncentracji zewnętrznej, gdzie mocą takiej uchwały przenosi się uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych z jednego organu tj. burmistrza, na inny organ tutaj zarząd spółki. W tym przypadku uprawnienie do wydawania decyzji straci organ dotychczasowy.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-04 11:34:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-04 12:01:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 12:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony