ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: II/9/18

Szczegóły informacji

II/9/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr II/9/18 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lubogoszcz na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) Rada Gminy w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

 
§ 1
  1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej nieruchomości, części działki zabudowanej, oznaczonej nr ewid. 6/8
    o pow. 240 m2, obręb Lubogoszcz, objętej księgą wieczystą ZG1W/00014261/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy ze spółką Polkomtel Infrastruktura
    Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na czas oznaczony 5 lat, dotyczącej nieruchomości, części działki zabudowanej, oznaczonej nr ewid. 6/8 o pow. 240 m2, obręb Lubogoszcz, objętej księgą wieczystą ZG1W/00014261/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
 
§ 3
Uchwała wschodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Sława i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Poprzednia umowa dzierżawy zawarta w 2014 roku na 5 lat pozwoliła na  wybudowanie wieży wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania stacji bazowej transmisji danych. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w dziedzinie telefonii komórkowej oraz transmisji danych telekomunikacyjnych na terenie Gminy Sława.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 11:14:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:15:13
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:15:27
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 11:45:13
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu