ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: LIV/339/18

Szczegóły informacji

LIV/339/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-27

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LIV/339/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu i Krzepielowie oraz salisportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie i Szkole Podstawowej w Ciosańcu.

Traci moc:

XLVI/289/18

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o sali sportowej rozumie się przez to:
a) boisko zadaszone przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu;
b) boisko zadaszone przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie;
c) salę sportową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie;
d) salę sportową przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu.
2. Ustala się zasady i tryb korzystania z sal sportowych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sal sportowych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Sale sportowe mogą być udostępniane nieodpłatnie lub wynajmowane odpłatnie, na zasadach określonych w Uchwale.
5. Udostępnianie i wynajem sal sportowych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy nie koliduje to z realizacją zadań statutowych szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
Uzasadnienie
 
16 lipca 2018 r. Gmina Sława uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku szkolnej sali  gimnastycznej z łącznikiem i infrastrukturą w Ciosańcu. Natomiast 20 sierpnia 2018 r. oddano do użytku wielofunkcyjne, zadaszone boisko o nawierzchni poliuretanowej  wraz z zapleczem sanitarnym w Krzepielowie. Obydwa obiekty będą służyły społeczności szkolnej, klubom sportowym oraz ogółowi ludności.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską
w Sławie uchwały, w której zostaną ujednolicone i określone zasady, opłaty oraz tryb korzystania z istniejącego już obiektów tj.: boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie oraz nowo powstałych boiska zadaszonego w Krzepielowie i sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 12:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 12:48:02
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 12:49:52
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 07:48:38
Artykuł był wyświetlony: 97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu