ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: LIV/338/18

Szczegóły informacji

LIV/338/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-27

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr LIV/338/18 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
            Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Sława, do gminnego zasobu nieruchomości, prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych
w obrębie wsi Krążkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 317/7 o pow. 0,6459 ha (ZG1W/00022904/9) oraz 317/8 o pow. 0,3000 ha (ZG1W/00010160/4), stanowiących współwłasność osób fizycznych.
§ 2
  1. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje w związku z realizacją zadań własnych gminy, tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące sprawy wodociągów
    i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
  2. Nabycie prawa własności nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego za cenę: 170.000,00 zł  brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Gmina Sława.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
 
§ 5
Uchwała wschodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Działki gruntowe opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią współwłasność osób fizycznych.
Nabycie powyższych nieruchomości następuje z inicjatywy Gminy w celu budowy oczyszczalni ścieków w Krążkowie dla aglomeracji gminy Sława w związku z realizacją zadania pt.” Rozwiązanie gospodarki sanitarno-ściekowej na obszarze  aglomeracji Sława: budowa oczyszczalni ścieków
w Krążkowie”.
Jak stanowi ustawa o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 12:37:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 12:42:43
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 12:45:53
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 12:45:53
Artykuł był wyświetlony: 104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu