ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/271/17

Szczegóły informacji

XLV/271/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-25

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLV/271/17 w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 na odrębną własność położonego w Sławie przy ul. Waryńskiego 33

Na podstawie:

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2018.121) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależnościami i gruntem położonym w Sławie przy ul. Waryńskiego 33. Nieruchomość oznaczona jest działką nr ewid. 459 o pow. 347 m2 dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi Kw ZG1W/00014045/0. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, która wynosi po uwzględnieniu poniesionych nakładów 48.050,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych). Warunkiem udzielenia bonifikaty jest niezaleganie z zapłatą należności z tytułu najmu lokalu oraz jednorazowa wpłata należności za zakupiony lokal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
Gmina Sława jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 4 oraz gruntu działki o numerze ewidencyjnym 459 o powierzchni 347 m2, położonej w miejscowości Sława przy ul. Waryńskiego 33. Do Urzędu Miejskiego w Sławie wpłynął wniosek Pana [*******] [**********] - najemcy lokalu mieszkalnego w sprawie jego nabycia oraz udzielenia bonifikaty przy jego sprzedaży. Najemcy korzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu oraz jeżeli złożą oświadczenie. Artykuł 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2018.121) daje Radzie możliwość udzielenia zgody na zastosowanie przez właściwy organ (Burmistrz Sławy) bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W związku z art. 68 ust. 1b, określone zostały w uchwale warunki udzielenia bonifikaty. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - w drodze bezprzetargowej - ma pełne uzasadnienie w obowiązujących przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3. W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 14:47:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 14:47:58
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 15:39:42
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-01-29 15:39:41
Artykuł był wyświetlony: 174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu