ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wykaz planów przestrzennego zagospodarowaniaDrukuj informacjęSprawa: Wykaz planów przestrzennego zagospodarowania

Szczegóły informacji

Wykaz planów przestrzennego zagospodarowania

Wydział: Referat Techniczno Inwestycyjny i Architektury

Ogłoszono dnia: 2016-12-15 09:10:59

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Marek Wróbel

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10 pokoje:

201 - kierownik


205 


206

Telefon kontaktowy

68 355-83-50, 68-355-83-52, 68 355-83-51 (kierownik)

Adres e-mail

budownictwo@slawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10 pokoje:

201 - kierownik


205 


206

Uwagi

Stan na sierpień 2019 r.

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWA
L.p. Nazwa dokumentu planistycznego Numer uchwały       Załącznik
graficzny         
Stan                       
1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława XLVIII/314/14 załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
załącznik-5
 
2.
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.              
 
 
 
 
                                          
                                                                   
3.
Zmiana Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława
(obręby Sława i Śmieszkowo)         TEKST UJEDNOLICONY                                                                                
                         
 
 XXXIV/205/17                                                                           
 
  
załącznik - 1                                       
 
 
 
     obowiązujące                                                               
                              
 
 
 
 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWA
Lp. Nazwa planu zag. miejskiego Numer uchwały Załącznik graficzny Stan
 1. Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego  VII/31/89
28.09.1989r.
Załącznik nieobowiązujący
 2. Zmiana powyższego planu
26.05.1994r.
  nieobowiązujący
 3. Zespół zabudowy letniskowej Radzyń (pomiędzy potokiem Cienicą a stacją IMWG)  XVIII/186/96
12.12.1998r.
załącznik obowiązujący
 4. Tarnów Jezierny zabudowa letniskowa  XXVIII/289/98
17.93.1998r.
załacznik nieobowiązujący
 5.  Zabudowy mieskaniowej Radzyń  XXVIII/290/98
17.03.1998r.
załącznik-1 obowiązujący
 6. Radzyń-Sława  XXIX/303/98
17.04.1998r.
załącznik-1
załacznik-2
nieobowiązujący
 7. Kuźnica Głogowska ,,Osiedle'' (zab.mieszkaniowa i uslugowa)  XXXI/329/98
09.06.1998r.
załącznik obowiązujący
 8. Kuźnica Głogowska-Myszyniec (zab. Mieszkaniowa i letniskowa)  IV/10/98
16.12.1998r.
Lubus.99.2.4
załącznik obowiązujący
 9. Lubogoszcz  XIV/79/99
31.08.1999r.
Lubus.99.35.378
załącznik obowiązujący
 10. Wróblów (Zakład Przetwórstwa Mięsnego)
 XVIII/95/99
09.12.1999r.
Lubus.00.3.37
załącznik nieobowiązujący
 11. Zabudowa letniskowa Tarnów Jezierny  XVIII/96/99
09.12.1999r.
Lubus.00.3.38
załącznik obowiązujący
 12.  Zabudowy mieszkaniowo-letniskowej Kuźnica Głogowska-Głuchów  XIX/110/99
30.12.1999r.
Lubus.00.2.20
załącznik obowiązujący
 13. Zabudowa mieszkaniowa (Przybyszów) XXXV/227/2001
30.05.2001r.
Lubus.01.41.387
  nieobowiązujący
 14. Zab. letniskowa i mieszkaniowa (Kuźnica Glogowska) XXXV/228/2001
30.05.2001r.
Lubus.01.41.388
załącznik obowiązujący
 15. Kuźnica Glogowska - zab. mieszkaniowa, 
Lubogszcz - zab. letniskowa
 XLII/271/02 12.02.2002r.
Lubus.02.32.406
załącznik-1
załącznik-2
obowiązujący

Załącznik- nr 2 wraz z opisem
nieobowiązujący
 16. Miasta Sława  XLII/272/02
12.02.2002r.
Lubus.02.32.407
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
nieobowiązujący
 17. Radzyń zab. letniskowa i mieszkaniowa  XLV/286/02
29.05.2002r.
Lubus.02.70.902
załącznik obowiązujący
 18. Krzepielów Adm. socjal. - produkcja  XLVIII/303/02
25.09.2002r.
Lubus.02.103.1262
załącznik obowiązujący
 19. Miasto Sława II/7.2002
06.12.2002
Lubus.03.4.70
załącznik-1
załącznik-2
nieobowiązujący
 20. Kuźnica Głogowska, Myszyniec
 IX/57/03
16.09.2003r.
Lubus.03.85.1239
załącznik obowiązujący
 21. Obwodnica Komunikcyjna I etap  IV/24/02
30.12.2002r.
Lubus.03.4.77
  nieobowiązujący
 22. Obręb miasta Sława tereny przemysłowe  XXI/116/04
28.10.2004r.
Lubus.05.6.109
załącznik-1
załącznik-2
załacznik-3
nieobowiązujący
 23. Obręb Lubogoszcz tereny zab. letniskowej i mieszkalnej
oraz zmiana
 XXI/117/04
28.10.2004r.
Lubus.05.6.110
IV/22/06
29.12.2006r.
załącznik-1
załącznik-2
nieobowiązujący
 24. Obręb Radzyń tereny zab. mieszkalnej i letniskowej  XXX/175/05
14.07.2005r.
Lubus.05.67.1259
załącznik-1
zalącznik-2
obowiązujący
 25. Obręb Stare Stracze, Przybyszów (oczyszczalnia + pola filtrayjne)  XXX/176/05
14.07.2005r.
Lubus.05.67.1260
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
obowiązujący
 26. Obwodnica II etap

Nie obowiązują ustalenia dla obrębu miasta Sława
XLVIII/265/06
29.09.2006r.
Lubus.06.107.1894
załącznik-1 obowiązujący
 27. Miasta Sława  XLIX/267/06
17.10.2006r.
Lubus.07.22.332
załącznik-1 nieobowiązujący
 28. Terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, gmina Sława  XXIX/202/08
30.10.2008r.
Lubus.08.132.2048
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
obowiązujący
 29. Terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, gmina Sława.  XXIX/203/08 30.10.2008r.
Lubus.08.132.2049
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
załącznik-5
obowiązujący
 30. Terenów położonych w obrębie miasta Sława  XXIX/201/08
30.10.2008r.
Lubus.08.132.2047
załącznik-1 nieobowiązujący
 31. Terenów położonych w obrębie Przybyszów gmina Sława  XXIX/200/08
30.10.2008.
Lubus.08.132.2046
załącznik-1 nieobowiązujący
 32. Terenów położonych w obrębie Radzyń, miasta Sława oraz Lubiatów
 
 XXIX/199/08
30.10.2008r.
Lubus.08.132.2045
załącznik-1
załącznik-2
 
obowiązujący wyłącznie  dla obrębu Radzyń 
 33. Terenów położonych w obrębie Stare Strącze, Przybyszów, Lipinki  LII/356/10
13.07.2010r.
Lubus.10.76.1031
załącznik-1 obowiązujący
 34. Terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki - gmina Sława.  LV/369/10
28.10.2010r.
Lubus.2011.11.284
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
załącznik-5
załącznik-6
uzasadnienie
obowiązujący
 35. Terenów położonych w obrębie miasta Sława.  LV/370/10
28.10.2010 r.
Lubus.2011.11.285
załącznik-1
załącznik-2
uzasadnienie
obowiązujący wyłacznie dla załącznika-2 (Jezioro Sławskie)
 36. Terenów położonych w obrębie:
Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno i Łupice – gmina Sława.
 LV/371/10
28.10.2010 r.
Lubus.2011.12.286
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
załącznik-5
załącznik-6
załącznik-7
załącznik-8
załącznik-9
załącznik-10
załącznik-11
załącznik-12
załącznik-13
załącznik-14
załącznik-15
załącznik-16
uzasadnienie
obowiązujący

załącznik nr 10 wraz z opisem nieobowiązujący w zakresie dotyczącym miasta Sława
 37. Terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława.  LV/372/10
28.10.2010 r.
Lubus.2011.12.287
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3
załącznik-4
załącznik-5
załącznik-6
załącznik-7
załącznik-8
załącznik-9
załącznik-10
załącznik-11
załącznik-12
załącznik-13
uzasadnienie
obowiązujący
 38. Terenów położonych w obrębie Radzyń.  XIX/137/12
23.02.2012r.
DZ.URZ.WOJ.LUB 2012.892
załącznik-1
 
obowiązujący
39. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny, i Lipinki - gmina Sława. XLIX/323/14 obowiązujący
40. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława. XLIX/324/14 obowiązujący
41. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława.
 
 
 
 
 
 
nieobowiązujący
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Krzepielów
XXXIV/206/17 załącznik - 1 obowiązujący 
43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
Wróblów
XXXIV/207/17 załącznik - 1  obowiązujący
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Lubiatów
XXXIV/208/17 załącznik - 1  obowiązujący 
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Radzyń  XXXVII/229/17 Załącznik graficzny w treści uchwały  obowiązujący 
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława XLVI/282/18 załącznik - 1 nieobowiązujący 
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława XIV/130/19 załącznik - 1 obowiązujący
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Wróbel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marian Zborowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 09:10:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wróbel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 09:10:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Wróbel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 07:13:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony