Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Regulamin zatrudnienia

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0151/ 224 /09

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-22 10:33:59 przez Andrzej Szczęsny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrza Sławy
z dnia 06 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych i Zakładach Budżetowych
w Sławie

Na podstawie art. 31, art.33 ust. 1 i 5 ustawy a dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), ustawy z dnia 22 czerwca 1947 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych i Zakładach Budżetowych w Sławie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
Kierownicze stanowisko urzędnicze – dotyczy Kierowników Referatów w Urzędzie Miejskim w Sławie i Kierowników o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sława
§ 3
Do naboru niezakończonego przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 0152/15/2009 Kierownika Urzędu Miejskiego w Sławie z dnia 02.01.2009r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Dorosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Dorosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-22 10:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Szczęsny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-22 10:33:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Szczęsny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-22 08:33:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3510 raz(y)