ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/157/20Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/157/20

Szczegóły informacji

XVII/157/20

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2020-01-23

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/157/20 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2068 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 6,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł,
3) przy zajęciu pasa drogowego w celu budowy  infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
1) poza obszarem zabudowanym – 13,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym – 26,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 90,00 zł,
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w pkt 1, 2 i 3,
5) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 13 zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3.
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub   usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 2,00 zł,
b) w terenie zabudowanym – 2,00 zł,
2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów orazreklamę – 2,00 zł.
§ 5. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławy.
§ 7. Traci moc Uchwała  Nr/XVI/100/ 04 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 13:19:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 14:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 14:18:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony