ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XII/89/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Nr aktu prawnego
XIII/99/11
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sława na lata 2011-2026.
Nr aktu prawnego
XIII/98/11
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2011.
Nr aktu prawnego
XIII/97/11
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XIII/96/11
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XIII/95/11
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Nr aktu prawnego
XIII/94/11
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów gmina Sława, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/372/10 z dnia 28 października 2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 1 lutego 2011r. Nr 12, poz. 287.
Nr aktu prawnego
XIII/93/11
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2011-09-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/369/10 z dnia 28 października 2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 31 stycznia 2011r. Nr 11, poz. 284.
Nr aktu prawnego
XIII/92/11
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2012-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2011.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.142.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2012-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku oraz którym udzielono pomocy publicznej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.149.2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji