ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/118/19Drukuj informacjęAkt prawny: XI/118/19

Szczegóły informacji

XI/118/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XI/118/19 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława

Na podstawie:

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2018.967 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XIV/80/07  Rady Miejskiej w Sławie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława, wprowadza się następujące zmiany.
1) w Rozdziale 2 Sposób podziału środków, w § 2 ust. 1 po wyrazach „w wysokości” dodaje się wyrazy „co najmniej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.          
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Przepisy art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazują wprost na wysokość odpisu na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze. W budżetach organów prowadzących szkoły wysokość ta stanowi, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Powyższy zapis w ustawie upoważnia rady gminy, aby w uchwałach ustalających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody  dokonać zapisu „co najmniej” . Dlatego też kwestia wysokości odpisu na fundusz nagród dla nauczycieli większego aniżeli określają  to przepisy ustawy zależeć będzie od zasobności budżetu gminy.
            Gmina Sława ustalając w uchwale Nr XIV/80/07 z dnia 4 września 2007 r.  kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława nie wprowadziła zapisu „co najmniej”. Obecnie wprowadzając taki zapis będzie mogła zwiększyć kwotę przeznaczoną na fundusz nagród dla swoich nauczycieli.
             Zasady współdziałania organu prowadzącego szkoły ze związkami zawodowymi obowiązują też w przypadku podejmowania uchwały na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, która określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków organu prowadzącego. Ponieważ Karta Nauczyciela nie określa zasad tego współdziałania, ma tu zastosowanie ogólna regulacja wynikająca z art.19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r., zgodnie z którą do podjęcia uchwały zmieniającej kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom, wymagane jest zaopiniowanie uchwały przez związki zawodowe reprezentatywne w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
             Gmina Sława przekaże projekt tej uchwały na odpowiednie adresy elektroniczne wskazane przez organy statutowe: NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, celem jej zaopiniowania.
            W budżecie gminy na 2019 rok zabezpieczono środki finansowe na zwiększenie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława.
            Mając na względzie powyższe wnosi się o zaopiniowanie projektu uchwały.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 13:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 13:24:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 11:24:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony