ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/114/19Drukuj informacjęAkt prawny: XI/114/19

Szczegóły informacji

XI/114/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XI/114/19 w sprawie przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2023”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2023” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będący aktualizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020” przyjętego uchwałą Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015 r.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020”.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020 (dalej jako PGN) został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XVII/77/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława na lata 2015-2020. Celem strategicznym dokumentu jest ograniczenie emisji (w tym głównie emisji gazów cieplarnianych) do środowiska ze źródeł zlokalizowanych na terenie Gminy Sława.
Dla każdego z zaplanowanych w Aktualizacji PGN działań przeprowadzona została ekonomiczno-ekologiczna ocena efektywności określona na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Sława.
Planowane działania skierowane będą głównie do sektora budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, w mniejszym stopniu do sektora podmiotów gospodarczych.
W tabeli przedstawiono informacje o zadaniach realizacyjnych zaproponowanych w projekcie Aktualizacji PGN jako uzupełniające w stosunku do działań ujętych w PGN z 2015 r.
Działania ujęte w PGN z 2015 r.
Dodatkowe działania zaproponowane w Aktualizacji PGN
Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r. oraz:
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Świerkowej w Sławie;
 • Budowa oświetlenia LED w ramach zagospodarowania brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego ul. Odrodzonego Wojska Polskiego;
 • Wymiana oświetlenia na LED w ramach rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie;
 • Oświetlenie LED Placu Pamięci w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego;
 • Oświetlenie uliczne LED w ramach rewitalizacji Placu Rynek w Sławie;
Modernizacja oświetlenia drogowego
Modernizacja gminnych środków transportu
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r.
Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych i mieszkalnych
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r.
Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach gminnych i mieszkalnych
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r.
Wymiana kotłów grzewczych w budynkach gminnych i mieszkalnych
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r. oraz:
 • Wymiana źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkaniowych, w tym wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na nowe niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła (zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) – wskazanie możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze.
 • Instalacja agregatu kogeneracyjnego wraz z układem ZKS w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  Sława Sp. z o. o.;
 • Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Śmieszkowo;
 • Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Tarnów Jezierny;
Termomodernizacja budynków gminnych i mieszkalnych
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r. oraz:
 • wskazanie możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze;
 • Termodernizacja remizy OSP Sława;
 • Termomodernizacja remizy OSP Przybyszów;
 • Docieplanie budynku- biura SCKiW;
 • Wymiana pokrycia dachowego w Domu Kultury w Śmieszkowie;
Stosowanie systemu „zielonych zamówień” i planowanie przestrzenne
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r. oraz:
 • Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” osiedli ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów);
 • Uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych decyzjach środowiskowych;
Edukacja (dla młodzieży, urzędników i mieszkańców)
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r. oraz:
 • Promowanie zachowań energooszczędnych – ECODRIVING;
Ścieżki rowerowe
 • Podtrzymanie zapisów PGN z 2015 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 12:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 12:17:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 10:17:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony