ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-02 2019-04-17 11:00:00 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sława w podziale na 7 części w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 413.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 198.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Umowa - Krzepielów (PDF, 400 KiB)
 • Umowa - Łupice (PDF, 400.4 KiB)
 • Umowa - Radzyń (PDF, 399.5 KiB)
 • Umowa - Kuźnica Głogowska (PDF, 400.2 KiB)
 • Umowa - Przybyszów (PDF, 400 KiB)
 • Umowa - Sława (PDF, 400.1 KiB)
 • Umowa - Gola (PDF, 399.5 KiB)
 • Dokumentacja - Krzepielów (ZIP, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja - Łupice (ZIP, 497.6 KiB)
 • Dokumentacja - Radzyń (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja - Kuźnica Głogowska (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja - Przybyszów (ZIP, 373.8 KiB)
 • Dokumentacja - Sława (ZIP, 5.7 MiB)
 • Dokumentacja - Gola (ZIP, 210.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA (ZIP, 67.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 262.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 2 (PDF, 214.7 KiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 455.2 KiB)
2 2019-03-25 2019-04-16 11:00:00 Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie na działkach 621/2, 630, 549, 629 w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 424.1 KiB)
 • SIWZ, umowa (PDF, 21.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - forma edytowalna (ZIP, 536.4 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 115.2 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 299.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIE-2 (PDF, 1.3 MiB)
 • WYJAŚNIENIE-3 (PDF, 2.8 MiB)
 • WYJAŚNIENIE-4 (PDF, 255.4 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ - PRZESUNIĘCIE TERMINU (PDF, 275.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 197 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 457.7 KiB)
3 2019-02-22 2019-03-11 10:00:00 Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-ciężarowego z samowyładowczą skrzynią o DMC 3,5 t oraz możliwością przewozu 3 osób rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • umowa (PDF, 3 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 272.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - OPIS ZAMÓWIENIA (PDF, 221.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN SKŁADANIA OFERT (PDF, 23 KiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 200.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 290.4 KiB)
4 2019-01-08 2019-01-24 10:00:00 Remont boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik w Sławie przy ul. Ogrodowej rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 86.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.4 MiB)
 • Umowa (PDF, 101.3 KiB)
 • Przekrój boiska (PDF, 1.7 MiB)
 • mapa - zakres opracowania (PDF, 3.4 MiB)
 • Zdjęcie 1 (JPG, 2.3 MiB)
 • Zdjęcie 2 (JPG, 4 MiB)
 • Zdjęcie 3 (JPG, 2.9 MiB)
 • Zdjęcie 4 (JPG, 3.1 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 221.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 2 (PDF, 681.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 3 (PDF, 644.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 4 (PDF, 248.8 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 6 (PDF, 846.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE 7 (PDF, 217.3 KiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 241.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 334.5 KiB)
5 2018-12-03 2018-12-19 10:00:00 Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 91.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • UMOWA (PDF, 109 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - konstrukcja (PDF, 76.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - elektryka (PDF, 97.4 KiB)
 • Dokumentacka - Geologia (ZIP, 3.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 36.4 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 12.5 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Zabudowa Brzegu Jeziora (ZIP, 46.2 MiB)
 • Pomiary uzupełniające (ZIP, 4.3 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Mapy do wyjaśnienia 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienie 2 (PDF, 199.7 KiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 367.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 609.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 42.6 KiB)
6 2018-10-11 2018-10-29 10:00:00 Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 90.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 14 MiB)
 • Umowa (PDF, 108.8 KiB)
 • Załacznik nr 1 do umowy (PDF, 3.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - konstrukcja (PDF, 76.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - elektryka (PDF, 97.4 KiB)
 • Dokumentacja - Geologia (ZIP, 3.1 MiB)
 • Operat wodnoprawny (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 36.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 12.5 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 2 MiB)
 • zabudowa brzegu jeziora (ZIP, 46.2 MiB)
 • Wyjaśnienie 1 (PDF, 424.2 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 286 KiB)
7 2018-07-04 2018-07-19 10:00:00 Budowa placów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Sława - Wróblów i Kuźnica Głogowska rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.7 MiB)
 • Umowa - Wróblów (PDF, 95.8 KiB)
 • Umowa - Kuźnica Głogowska (PDF, 95.8 KiB)
 • Dokumentacja - Wroblów (ZIP, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja - Kuźnica Głogowska (ZIP, 1.2 MiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 207.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 316.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 48 KiB)
8 2018-06-27 2018-07-05 09:33:00 Przewozy uczniów do szkół na terenie gminy Sława oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • Umowa (PDF, 59 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie otwartych ofert (PDF, 282.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I (PDF, 310.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II (PDF, 315.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część III (PDF, 314 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część IV (PDF, 412 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część V (PDF, 302.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część VI (PDF, 399 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część VII (PDF, 310 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część VIII (PDF, 366.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 68.8 KiB)
9 2018-06-08 2018-06-25 10:00:00 Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sława rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 107.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.2 MiB)
 • UMOWA-KRĄŻKOWO (PDF, 98.9 KiB)
 • UMOWA-KRZEPIELÓW (PDF, 98.5 KiB)
 • UMOWA-WRÓBLÓW (PDF, 97.6 KiB)
 • UMOWA-BAGNO (PDF, 98.6 KiB)
 • UMOWA-KUŹNICA GŁOGOWSKA (PDF, 97.6 KiB)
 • Dokumentacja-KRĄŻKOWO (ZIP, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja-KRZEPIELÓW (ZIP, 5.5 MiB)
 • Dokumentacja-WRÓBLÓW (ZIP, 1.6 MiB)
 • Dokumentacja-BAGNO (ZIP, 4.9 MiB)
 • Dokumentacja-KUŹNICA GŁOGOWSKA (ZIP, 1.6 MiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 297.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI III i V (PDF, 281.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I (PDF, 339.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II (PDF, 344.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część IV (PDF, 339.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 53.1 KiB)
10 2018-05-11 2018-05-29 11:00:00 Przebudowa istniejącego budynku gminnego z dostosowaniem do potrzeb infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łupice rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 84.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.4 MiB)
 • Umowa (PDF, 88.8 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 7.9 MiB)
 • WYJAŚNIENIE 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT (PDF, 217.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 340 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 42.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu