ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła o docelowej ilości 160 DJP zlokalizowanego na działce nr ew. 248/37 w obrębie Sława.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 50 w obrębie Przybyszów, gmina Sława.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-13
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 47 w obrębie Przybyszów, gmina Sława.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowego punktu dystrybucji oleju napędowego (ON) i dodatku AdBlue w miejscowości Ciepilówek na działce nr ew. 803/11 w obrębie Krzepielów, gmina Sława.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego (zbiornika małej retencji) o pow. 1,06 ha i głębokości 6m zlokalizowanego na działce nr ew. 240 w obrębie Gola gmina Sława.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w obrębie Tarnów Jezierny, gmina Sława.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 318, na działce o nr ewid. 646/2 w obrębie Sława.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 47 w obrębie Przybyszów.

Nawigacja między stronami listy informacji