ˆ

Rejestr zbiorów danych osobowych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
41 Ewidencja Gruntów i Budynków
42 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
43 Decyzje na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
44 Ewidencja psów
45 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych, zatwierdzanie projektów prac geologiczno - inżynierskich
46 Zastępcze wykonanie wywozu opadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
47 Transport i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych
48 Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych
49 Pomoc materialna dla uczniów
50 System Informacji Oświatowej

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu