ˆ

Rejestr zbiorów danych osobowych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
41 Ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
42 Baza azbestowa
43 Zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
44 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
45 Decyzje na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
46 Ewidencja psów
47 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych, zatwierdzanie projektów prac geologiczno - inżynierskich
48 Zastępcze wykonanie wywozu opadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
49 Transport i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych
50 Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu