ˆ

Rejestr zbiorów danych osobowych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
31 KSIĘGI STANU CYWILNEGO
32 Rejestr zamieszkania cudzoziemców
33 Rejestr wyborców
34 Rejestr dowodów osobistych
35 Ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
36 Baza azbestowa
37 Zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
38 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
39 Decyzje na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
40 Ewidencja psów

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu