ˆ

Rejestr zbiorów danych osobowych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
31 KSIĘGI STANU CYWILNEGO
32 Rejestr osób wynajmujących sale wiejskie oraz ich wyposażenie
33 Rejestr mieszkańców,
34 Rejestr dowodów osobistych
35 Zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
36 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
37 Decyzje na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
38 Ewidencja psów
39 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych, zatwierdzanie projektów prac geologiczno - inżynierskich
40 Zastępcze wykonanie wywozu opadów komunalnych lub nieczystości ciekłych

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu