ˆ

Rejestr zbiorów danych osobowych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
21 Przekształcanie prawa użytkowania w prawo własności
22 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
23 opłata za posiadanie psów
24 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
25 Ewidencja punktów adresowych
26 Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
27 Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
28 Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/zmianę studium uwarunkowań
29 KSIĘGI STANU CYWILNEGO
30 Rejestr osób wynajmujących sale wiejskie oraz ich wyposażenie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu