Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XV sesja Rady Miejskiej w Sławie

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-22 11:05:38 przez Remigiusz Bachorski

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Sławie odbędzie się  XV sesja Rady Miejskiej w Sławie
 
Proponowany porządek obrad
 
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
4.    Sprawy organizacyjne Rady.
5.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie gminy Sława, w których powstały szkody spowodowane suszą w  2019 r.
6.    Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej i zadania zrealizowane w ramach programu Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
7.    Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej.
10.  Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej.
11.  Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej.
12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
13.   Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Gminy Sława.
14.  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15.  Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019.
16.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2019-2031.
17.  Interpelacje i wnioski.
18.  Przyjęcie protokołów z XIII  i XIV  sesji.     
19.  Zamknięcie obrad.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 10:17:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 11:05:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17 10:28:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)