ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr V/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sława na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Nr aktu prawnego
IV/38/19
Status
Uchylony
Lp: 83
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/37/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych i branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Nr aktu prawnego
IV/37/19
Status
Uchylony
Lp: 84
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/36/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IV/36/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/35/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2019-2031.
Nr aktu prawnego
IV/35/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/34/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
IV/34/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/33/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV/33/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/32/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV/32/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/31/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii na lata 2019 – 2021 r.
Nr aktu prawnego
IV/31/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/30/19 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/30/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji