ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/143/19Drukuj informacjęAkt prawny: XV/143/19

Szczegóły informacji

XV/143/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2020 roku

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/143/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art.5 ust.1, ust.2, ust.3 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sława:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych gruntów, w tym:
a) zabudowanych mieszkalnych - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni
b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez    organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych – 0,28 zł od 1 m2  powierzchni,
4) niezabudowanych  objętych  obszarem  rewitalizacji, o  którym  mowa  w  ustawie  z dnia 9  października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018 r. z pózn. zm. ) i położonych na  terenach, dla  których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę   mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90zł  od 1 m2 powierzchni,                  
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z  udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizację pożytku  publicznego - 7,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem budynków  gospodarczych dla których ustala się stawkę – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, budynki i grunty, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystane na cele związane z:
1) działalnością kulturalną
2) ochroną przeciwpożarową
3) pomocą społeczną
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016 r.
       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.                 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady


Bożena Wojciech

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 11:25:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 11:34:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 11:34:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony