ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/139/19Drukuj informacjęAkt prawny: XV/139/19

Szczegóły informacji

XV/139/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/139/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej

Na podstawie:

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 6 pkt 9c, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Sława prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 623/1 o pow. 0,0058 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1W/00009667/8, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
§ 2
Nabycie prawa własności nieruchomości następuje w celu publicznym – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 – wydzielenie działki pod przebudowę chodnika w ciągu ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego wraz z przebudową linii oświetleniowej i montażem opraw oświetleniowych w Sławie.
§ 3
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Gmina Sława.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Działka gruntowa opisana w § 1 niniejszej uchwały  stanowi współwłasność osób fizycznych. Nabycie powyższej nieruchomości następuje z inicjatywy Gminy w celu przebudowy drogi wojewódzkiej  nr 278 – wydzielenie działki pod przebudowę chodnika
w ciągu ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego wraz z przebudową linii oświetleniowej
i montażem opraw oświetleniowych w Sławie.
Jak stanowi ustawa o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 11:03:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 11:04:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 11:09:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony