ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/137/19Drukuj informacjęAkt prawny: XV/137/19

Szczegóły informacji

XV/137/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XV/137/19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 1, art. 32 ust. 1, 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
            Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Sława, do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Sławie przy
ul. Fabrycznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 365/6 o pow. 0,0020 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1W/00023408/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa – będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Sława.
§ 2
  1. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje w celu zachowania istniejącego ciągu ulicy Fabrycznej, stanowiącej dojazd do ulicy Wincentego Pola.
  2. Nabycie prawa własności nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
§ 3
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Gmina Sława.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
 
§ 5
Uchwała wschodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Działka gruntowa opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Wschowskiego. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości do 5 grudnia 2089 r. wpisane zostało na rzecz Gminy Sława na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. „A” numer 5468/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. sporządzonego przez notariusza Sylwię Gross.
Wykup prawa własności nieruchomości następuje z inicjatywy Gminy w celu zachowania istniejącego ciągu ulicy Fabrycznej, stanowiącej dojazd do ulicy Wincentego Pola.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 10:56:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 10:58:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 10:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony