ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/129/19Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/129/19

Szczegóły informacji

XIV/129/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-10-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XIV/129/19 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów gm. Sława.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1-2 i ust. 4-5 oraz art.16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenów   położonych w obrębie  Lubiatów gm. Sława.
2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu zostały określone na mapie stanowiącej załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 


uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 z późn. zm.)    Rada Miejska w Sławie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przedstawionych na mapie stanowiącej załączniki graficzny  Nr 1 do niniejszej uchwały.
       Celem podjęcia uchwały jest dostosowanie obowiązujących zapisów planu miejscowego do aktualnych potrzeb właścicieli nieruchomości oraz użytkowników. Opracowanie planu jest zgodne z dokonaną oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława jak również oceną aktualności  planów miejscowych, która została   uchwalona uchwałą Nr XXXI/184/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. 
Przystąpienie do  opracowania  miejscowego planu rozpoczyna procedurę planistyczną zgodną  z  ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-05 10:24:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-05 10:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 10:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony