ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/214/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2017-2031. XXXIV/214/17 Obowiązujący
72 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/213/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2017. XXXIV/213/17 Obowiązujący
73 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/212/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,niepublicznych szkół , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. XXXIV/212/17 Obowiązujący
74 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/211/17 w sprawie przeniesienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego 6 do budynku Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16 w Sławie. XXXIV/211/17 Obowiązujący
75 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/210/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXXIV/210/17 Obowiązujący
76 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/209/17 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława. XXXIV/209/17 Obowiązujący
77 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/208/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w obrębie Lubiatów, Gmina Sława XXXIV/208/17 Obowiązujący
78 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/207/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława XXXIV/207/17 Obowiązujący
79 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/206/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzepielów XXXIV/206/17 Obowiązujący
80 2017-03-30 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/205/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 września 2002 r. XXXIV/205/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu