ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/29/19 w sprawie: zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowychz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów.
Nr aktu prawnego
IV/29/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/28/19 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lubogoszcz na czas oznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Nr aktu prawnego
IV/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/27/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/26/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/25/19 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/24/19 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sława
Nr aktu prawnego
0050.29.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzację kultury na terenie Gminy Sława.
Nr aktu prawnego
0050.20.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
0050.19.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/23/18 w sprawie: Zmiany w §4 pkt. 2 ppkt. 2,3,4 w uchwale nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Sławie i ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych i uzupełniania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Nr aktu prawnego
III/23/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji