ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/92/19Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/92/19

Szczegóły informacji

VIII/92/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-05-30

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VIII/92/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.2018.967 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 14 lit d i art. 48 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 22 godziny.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sława.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
 
uzasadnienie
Art.6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, nadał kompetencje dla organu stanowiącego do określenia w drodze uchwały w terminie do  1 września 2019 r. – tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
            Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c Karty Nauczyciela i wejściem jego w życie z dniem 1 września 2019 r. obowiązkowe pensum zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nie będzie mogło przekroczyć 25 godzin tygodniowo. Ustawodawca nie wprowadził sztywnego wymiaru pensum dla tej grupy nauczycieli, a jedynie określił górny wymiar tygodniowego pensum w wymiarze 25 godzin, co oznacza, że pensum to może być także niższe.
            Gmina Sława dla tej grupy nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, dla których jest organem prowadzącym, określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w wymiarze 22 godzin.
            Uwzględniając zapisy art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze nie stanowi zadania objętego bezpośrednio zadaniami związków zawodowych, ale jako uchwala będąca aktem prawa miejscowego, rzutuje na strukturę zatrudnienia nauczycieli na obszarze działania naszej gminy, stad Gmina Sława wystąpi do reprezentatywnych  organizacji związkowych o wydanie opinii w tej sprawie.
            Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
            Podjęcie uchwały jest zasadnie i zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-04 10:20:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-04 10:33:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 10:33:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony