ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do taryf dla indywidualnych gospodarstw domowych.
Nr aktu prawnego
XX/144/12
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
XX/143/12
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie emisji obligacji.
Nr aktu prawnego
XIX/142/12
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Sława do związku międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XIX/141/12
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
Nr aktu prawnego
XIX/140/12
Status
Zmieniony
Lp: 746
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 polegająca na budowie chodnika w m.Lubogoszcz wraz z umocnieniem pobocza.
Nr aktu prawnego
XIX/139/12
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława
Nr aktu prawnego
XIX/138/12
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008 r. nr 132, poz. 2045
Nr aktu prawnego
XIX/137/12
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Lubogoszcz – Sława.
Nr aktu prawnego
XIX/136/12
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lechowicza na działalność Burmistrza Sławy
Nr aktu prawnego
XIX/135/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji