ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
731 2012-03-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2012-2026. XX/145/12 Obowiązujący
732 2012-03-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do taryf dla indywidualnych gospodarstw domowych. XX/144/12 Obowiązujący
733 2012-03-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. XX/143/12 Obowiązujący
734 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie emisji obligacji. XIX/142/12 Obowiązujący
735 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Sława do związku międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi XIX/141/12 Obowiązujący
736 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława XIX/140/12 Zmieniony
737 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 polegająca na budowie chodnika w m.Lubogoszcz wraz z umocnieniem pobocza. XIX/139/12 Obowiązujący
738 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława XIX/138/12 Obowiązujący
739 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008 r. nr 132, poz. 2045 XIX/137/12 Obowiązujący
740 2012-02-23 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Lubogoszcz – Sława. XIX/136/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu