ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: V/71/19

Szczegóły informacji

V/71/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-02-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr V/71/19 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Traci moc:

V/21/15

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r., poz.1892 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.800 z późn.zm. )  Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze inkasa
i wyznacza się na inkasentów następujące osoby:
1) Sołectwo  Bagno - Mierzwinski Dariusz
2) Sołectwo  Ciosaniec - Kras Maciej
3) Sołectwo  Droniki - Karolczyk Zygmunt
4) Sołectwo  Gola - Siepietowska- Mateja Katarzyna
5) Sołectwo  Krzepielów - Dyk Urszula
6) Sołectwo  Krążkowo - Derlat Justyna
7) Sołectwo  Kuźnica Głogowska - Lisiewicz Izabela
8) Sołectwo  Krzydłowiczki - Grelewicz Mieczysław
9) Sołectwo  Lubiatów - Michniewicz Jan
10) Sołectwo  Lubogoszcz - Wawrzyniak Kazimierz
11) Sołectwo  Lipinki - Śniecińska Monika
12) Sołectwo  Łupice - Skrzypczak Agnieszka
13) Sołectwo  Nowe Strącze - Bortkiewicz Dagmara
14) Sołectwo  Przybyszów - Jon Bogumił
15) Sołectwo  Radzyń - Buczek Krzysztof
16) Sołectwo  Stare Strącze - Małkowski Jacek
17) Sołectwo  Szreniawa - Merda Czesława
18) Sołectwo  Śmieszkowo - Kurpisz Adam
19) Sołectwo  Spokojna - Korczak Paweł
20) Sołectwo  Tarnów Jezierny - Nowak Ireneusz
21) Sołectwo  Wróblów - Czarnota Ryszard
§ 2. 1. Wynagrodzenie roczne z tytułu inkasa określa się na kwotę 672,00 zł, płatne w okresach kwartalnych po 168,00 zł, w terminie do 21 dni po rozliczeniu się podatku.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu następującym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 lutego 2015 roku  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa – od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2019-03-06 10:02:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-06 09:22:44
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 10:30:40
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 10:30:40
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu