ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: V/67/19

Szczegóły informacji

V/67/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-02-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr V/67/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sławana zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799ze zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Sława na dofinansowanie zadania służącego ochronie środowiska z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Sława. Zasady udzielania dotacji zostały określone w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na dofinansowanie wydatków do inwestycji polegającej na wymianie istniejącego starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródła ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Sława na rok 2019, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 400a ust.1 pkt 21 wraz z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) do zadań  własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, poprzez udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy.
Działając na podstawie ww. przepisów Gmina Sława planuje wprowadzić dotacje celowe ze środków własnych, będące wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne, służące ochronie powietrza. Dotacje będą stanowić mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w nowe i ekologiczne źródła ogrzewania. Nadrzędnym celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących ze starych i mało wydajnych kotłów, opalanych niskiej jakości paliwem stałym, przysłuży się do uzyskania efektów ekologicznych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2019-03-06 09:52:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-06 08:52:11
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 10:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 11:43:12
Artykuł był wyświetlony: 70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu