ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
691 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XII/89/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. XIII/99/11 Obowiązujący
692 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sława na lata 2011-2026. XIII/98/11 Obowiązujący
693 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2011. XIII/97/11 Obowiązujący
694 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XIII/96/11 Obowiązujący
695 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego XIII/95/11 Obowiązujący
696 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne. XIII/94/11 Obowiązujący
697 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów gmina Sława, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/372/10 z dnia 28 października 2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 1 lutego 2011r. Nr 12, poz. 287. XIII/93/11 Obowiązujący
698 2011-09-29 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/369/10 z dnia 28 października 2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 31 stycznia 2011r. Nr 11, poz. 284. XIII/92/11 Obowiązujący
699 2012-03-15 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2011. Zarządzenie nr 0050.142.2012 Obowiązujący
700 2012-04-17 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku oraz którym udzielono pomocy publicznej. Zarządzenie nr 0050.149.2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu