ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/12
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XXIV/176/12
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2012-2026.
Nr aktu prawnego
XXIV/175/12
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pożyczki Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.
Nr aktu prawnego
XXIV/174/12
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statutach sołectw Gminy Sława
Nr aktu prawnego
XXIV/173/12
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2012-06-28
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia odpowiedzi i reprezentowania Rady Miejskiej w Sławie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie skargi złożonej przez Pana Jarosława Czopka w imieniu własnym oraz innych osób fizycznych.
Nr aktu prawnego
XXIV/172/12
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Sławy
Tytuł aktu
Zarządzenie
Nr aktu prawnego
0050.163.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława
Nr aktu prawnego
XXIII/171/12
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXIII/170/12
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sławy.
Nr aktu prawnego
XXIII/169/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji