ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: IV/29/19

Szczegóły informacji

IV/29/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-31

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/29/19 w sprawie: zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowychz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1716) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy
Sława, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w następującej wysokości:
1) 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
2) 50% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
3) 40% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
4) 30% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
5) 20% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
6) 10% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest złożenie przez osoby wymienione w § 1 pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Sława związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Uchwała wschodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) Rada Miejska w Sławie udziela bonifikaty
w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Sława. Z bonifikaty mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielni mieszkaniowych.
Ważąc interes publiczny oraz interes dotychczasowych użytkowników wieczystych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 12:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 12:23:54
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 12:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 12:31:16
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu