ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sławy.
Nr aktu prawnego
XXIII/169/12
Status
Obowiązujący
Lp: 682
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sława za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/12
Status
Obowiązujący
Lp: 683
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2011.
Nr aktu prawnego
XVI/123/11
Status
Obowiązujący
Lp: 684
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XVI/122/11
Status
Obowiązujący
Lp: 685
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XVI/121/11
Status
Obowiązujący
Lp: 686
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Lubogoszcz.
Nr aktu prawnego
XVI/120/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 687
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sława przysługiwać będą diety i zwrot kosztów podróży.
Nr aktu prawnego
XVI/119/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 688
Data podjęcia
2011-12-15
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów- od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVI/118/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 689
Data podjęcia
2011-11-24
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do Uchwały NR XIV/103/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2011 w sprawie „Programu usuwania azbestu dla Gminy Sława na lata 2011-2032”
Nr aktu prawnego
XV/117/11
Status
Obowiązujący
Lp: 690
Data podjęcia
2011-11-24
Grupa tematyczna
Uchwaly Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sława na lata 2011-2026.
Nr aktu prawnego
XV/116/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji