ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.19.2019Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.19.2019

Szczegóły informacji

0050.19.2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie Burmistrza

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-08

Tytuł aktu:

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie:

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 . – Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2018.996 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława(Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.805) zarządza, się co następuje:

Treść:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sława, zwanych w dalszej części zarządzenia „przedszkolami”, określa się następujące kryteria:
 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - w postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 8 kwietnia 2019r. do dnia 15 kwietnia 2019 r.oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 18 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 kwietnia 2019 r. oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 14 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnegokandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – w postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 maja2019 r. do dnia 17 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postepowaniu rekrutacyjnym w dniu 26 kwietnia  2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 maja 2019 r.
            § 21. W postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława, obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady Miejskiej w Sławie Nr XXXIV/209/17 z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława:
1) dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, za które można uzyskać - 10 punktów,
2) dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących się w trybie dziennym – potwierdzone dokumentami:
a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
c) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
d) wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za które można uzyskać - 10 punktów,
3) dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową – potwierdzone dokumentem: deklaracją rodzica/opiekuna prawnego, za które można uzyskać – 5 punktów,
4) rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem dyrektora przedszkola, za które można uzyskać – 2 punkty.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola im. Czesława Janczarskiegow Sławie, dyrektorom  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława.
§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIV/209/17 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Dorosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Cezary Sadrakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 14:53:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 15:00:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 15:00:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony