ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/17/18Drukuj informacjęAkt prawny: III/17/18

Szczegóły informacji

III/17/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-20

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/17/18 w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 na odrębną własność położonego w Sławie przy ul. 11 Listopada 9

Na podstawie:

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2018.2204) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z przynależnościami i gruntem położonym w Sławie przy ul. 11 Listopada 9. Nieruchomość oznaczona jest działką nr ewid. 262/9 o pow. 547 m2 dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi Kw ZG1W/00010215/5. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, która wynosi po uwzględnieniu poniesionych nakładów 78.800,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). Warunkiem udzielenia bonifikaty jest niezaleganie z zapłatą należności z tytułu najmu lokalu oraz jednorazowa wpłata należności za zakupiony lokal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Gmina Sława jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 5 oraz gruntu działki o numerze ewidencyjnym 262/9 o powierzchni 574 m2, położonej w miejscowości Sława przy ul. 11 Listopada 9. Do Urzędu Miejskiego w Sławie wpłynął wniosek Pani Renaty Dzięcioł - najemcy lokalu mieszkalnego w sprawie jego nabycia oraz udzielenia bonifikaty przy jego sprzedaży. Najemcy korzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu oraz jeżeli złożą oświadczenie. Artykuł 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2018.2204) daje Radzie możliwość udzielenia zgody na zastosowanie przez właściwy organ (Burmistrz Sławy) bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. W związku z art. 68 ust. 1b, określone zostały w uchwale warunki udzielenia bonifikaty. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - w drodze bezprzetargowej - ma pełne uzasadnienie w obowiązujących przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3. W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 11:41:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 11:42:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31 13:19:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony