ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/10/18Drukuj informacjęAkt prawny: II/10/18

Szczegóły informacji

II/10/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr II/10/18 w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Sławie

Traci moc:

I/8/06, XXXIV/229/08

Uchylenie/zmiana opis:

Tracą moc uchwały I/8/06 oraz XXXIV/229/08  

Na podstawie:

Na podstawie art. 25 ust.4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. 994)w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2000.61.710) Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:

 

Treść:

§ 1
1. Radnemu Rady Miejskiej w Sławie za pracę w Radzie i Komisjach Rady Miejskiej przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 30% miesięcznie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (dieta podstawowa).
2. Radnym pełniącym następujące funkcje przysługuje dieta powiększona:
1) Przewodniczącemu Rady – o 150% diety podstawowej;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady – o 100% diety podstawowej;
3) Przewodniczącym stałych Komisji Rady - o 50% diety podstawowej;
4) Członkom stałych Komisji Rady – o 25% diety podstawowej.

3. W przypadku zbiegu praw do zryczałtowanej diety przysługuje dieta wyższa.
 
§ 2
Dieta miesięczna ulega obniżeniu o kwotę 25% diety podstawowej za każdą nieobecność Radnego na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji, której jest Członkiem. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może przekroczyć wysokości diety podstawowej.
 
§ 3
Dieta Radnego ulega zmniejszeniu o 25% diety podstawowej, jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja Rady Miejskiej ani posiedzenie żadnej Komisji, której Radny jest Członkiem.
 
§ 4
  1. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana Radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
  2. Dieta wypłacana jest w zaokrągleniu do pełnej złotówki.
§ 5
Tracą moc uchwały:
  1. uchwała nr I/8/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Sławie;
  2. uchwała nr XXXIV/229/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany w Uchwale nr I/8/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Sławie.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sławie i Burmistrzowi Sławy.
 
§ 7
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 11:23:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 11:25:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04 11:46:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony