ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
661 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XX/144/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do taryf dla indywidualnych gospodarstw domowych XXIV/179/12 Obowiązujący
662 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej XXIV/178/12 Obowiązujący
663 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. XXIV/177/12 Obowiązujący
664 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2012. XXIV/176/12 Obowiązujący
665 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2012-2026. XXIV/175/12 Obowiązujący
666 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pożyczki Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. XXIV/174/12 Obowiązujący
667 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statutach sołectw Gminy Sława XXIV/173/12 Obowiązujący
668 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej Udzielenia odpowiedzi i reprezentowania Rady Miejskiej w Sławie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie skargi złożonej przez Pana Jarosława Czopka w imieniu własnym oraz innych osób fizycznych. XXIV/172/12 Obowiązujący
669 2012-06-22 Zarządzenia Burmistrza Sławy Zarządzenie 0050.163.2012 Obowiązujący
670 2012-05-31 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława XXIII/171/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu