ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
651 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXIV/182/12 Zmieniony
652 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia STOWARZYSZENIA KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD XXIV/181/12 Obowiązujący
653 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr LV/369/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie : Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki – gmina Sława. XXIV/180/12 Obowiązujący
654 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XX/144/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do taryf dla indywidualnych gospodarstw domowych XXIV/179/12 Obowiązujący
655 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej XXIV/178/12 Obowiązujący
656 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. XXIV/177/12 Obowiązujący
657 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2012. XXIV/176/12 Obowiązujący
658 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2012-2026. XXIV/175/12 Obowiązujący
659 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pożyczki Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. XXIV/174/12 Obowiązujący
660 2012-06-28 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statutach sołectw Gminy Sława XXIV/173/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu