ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: LIV/340/18

Szczegóły informacji

LIV/340/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-27

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LIV/340/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Traci moc:

XXIX/207/08

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 620 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

 
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału w:
1) działaniach ratowniczych - 18,00 zł,
2) szkoleniach pożarniczych - 9,00 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/207/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz.U. z 2018 poz. 620 z późn.zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)  przed dniem ustalenia ekwiwalentu,  za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 12:51:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 12:51:04
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 12:52:32
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 13:23:52
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu