ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
571 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F Sława - Łupice wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława - Wróblów. XXVII/200/12 Obowiązujący
572 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania: Dokumentacja projektowa budowy chodnika oraz wzmocnienia skarpy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w m.Lubogoszcz. XXVII/199/12 Nieobowiązujący
573 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2012. XXVII/198/12 Obowiązujący
574 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XXVII/197/12 Obowiązujący
575 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. XXVII/196/12 Obowiązujący
576 2012-09-27 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sława w roku 2012. XXVII/195/12 Obowiązujący
577 2012-09-10 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława XXVI/194/12 Nieobowiązujący
578 2012-08-30 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXV/193/12 Obowiązujący
579 2012-08-30 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2012. XXV/192/12 Obowiązujący
580 2012-08-30 Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2012-2026. XXV/191/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu