ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-03 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych 0050.4.2018 Obowiązujący
32 2018-11-29 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr II/11/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2018. II/11/18 Obowiązujący
33 2018-11-29 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr II/10/18 w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Sławie II/10/18 Obowiązujący
34 2018-11-29 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr II/9/18 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lubogoszcz na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. II/9/18 Uchylony
35 2018-11-29 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr II/8/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/342/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn."Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 316 w m. Ciosaniec". II/8/18 Obowiązujący
36 2018-11-29 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr II/7/18 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” II/7/18 Nieobowiązujący
37 2018-11-22 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr I/6/18 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sławy. I/6/18 Obowiązujący
38 2018-11-22 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr I/5/18 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Sławie, ustalania zakresów ich działania i składów osobowych. I/5/18 Obowiązujący
39 2018-11-22 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr I/4/18 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sławie I/4/18 Obowiązujący
40 2018-11-22 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr I/3/18 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sławie. I/3/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu