ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/28/19 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lubogoszcz na czas oznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. IV/28/19 Obowiązujący
12 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/27/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli IV/27/19 Obowiązujący
13 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/26/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” IV/26/19 Obowiązujący
14 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/25/19 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok IV/25/19 Obowiązujący
15 2019-01-31 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr IV/24/19 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Sławie na 2019 rok IV/24/19 Obowiązujący
16 2019-01-24 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sława 0050.29.2019 Obowiązujący
17 2019-01-09 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzację kultury na terenie Gminy Sława. 0050.20.2019 Obowiązujący
18 2019-01-08 Zarządzenia Burmistrza Sławy w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 0050.19.2019 Obowiązujący
19 2018-12-28 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/23/18 w sprawie: Zmiany w §4 pkt. 2 ppkt. 2,3,4 w uchwale nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Sławie i ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych i uzupełniania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. III/23/18 Obowiązujący
20 2018-12-20 Uchwaly Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/22/18 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława. III/22/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu